Standarder och klassificeringar

Vox-skalan eller ATypI-klassificering, är ett system utarbetat av Maximilien Vox 1954 som sedan antogs som standard av Association Typographique Internationale och British Standards Classification of Typography.

De engelska namnen på klasserna är Humanists, Garaldes, Realists, Didones, Mechanicals, Lineals, Inscriptionals, Scripts, Hands, Black letters.

De allra flesta av dessa kategorier har med vanliga romerska typer att göra. Distinktionen är väldigt fin mellan olika kategorier när det handlar om traditionella typsnitt som Bodini, Futura, Optima, osv. Men vissa distinktioner är endast relevanta för en handfull typsnitt, hävdar en del. Mer udda typsnitt, som kanske egentligen skiljer sig mer åt, har svårt att hitta hem någon passande kategori alls.

Idag verkar det vara vanligare att använda en mer informell och flexibel indelning bland designers, som bara innehåller tre kategorier; Serif, Sanserif och Display. Som här på designstudion The Phuse.

Ett annat sätt är att använda vox-klasserna men lägga till ytterligare klasser för nya sorters typsnitt, som Ornaments och Decorative. Här är en 27-sidig gratis e-bok med olika typsnittsklasser och exempel.

Referens

”VOX-ATypI classification” i Wikipedia hämtat 5 juni, 2010, från http://en.wikipedia.org/wiki/VOX-ATypI_classification.

Annonser